تهران ، سعادت آباد ، بلوار دادمان
0218856959
جو
دانه جو به لحاظ محتوی مناسب انرژی و پروتئین در مصارف دامی مورد توجه بوده و فرآوری دانه جو برای به ح . . .
جو
ریال 0
  • گروه نهاده های دامی
  • 347 بازدید

دانه جو به لحاظ محتوی مناسب انرژی و پروتئین در مصارف دامی مورد توجه بوده و فرآوری دانه جو برای به حداکثر رساندن قابلیت استفاده از آن برای گاو شیری و پرواری مد نظر است. جو یک ماده خوراکی ایده آل برای دام محسوب می شود . میزان پروتئین خام آن بین 6 تا 14% متغییر بوده ، اما بطور متوسط 12-11% پروتئین دارد . نشخوارکنندگان از انرژی بالای جو که بیشتر از نشاسته آن ناشی شده و به میزان زیادی قابل تخمیر است بهره می گیرند و این امر باعث افزایش پروتئین شیر و تسریع رشد می شود .جو جهت تکمبیل علوفه ها مناسب است. در مقایسه با غلات دیگر، لیزین، کلسیم و ویتامین های محلول در چربی کمتری دارد. برای نشخوارکننگان، بهتر است جو به همراه علوفه به کار رود تا تعادل مواد مغذی جیره رعایت گردد.

دانه جو به لحاظ محتوی مناسب انرژی و پروتئین در مصارف دامی مورد توجه بوده و فرآوری دانه جو برای به حداکثر رساندن قابلیت استفاده از آن برای گاو شیری و پرواری مد نظر است. جو یک ماده خوراکی ایده آل برای دام محسوب می شود . میزان پروتئین خام آن بین 6 تا 14% متغییر بوده ، اما بطور متوسط 12-11% پروتئین دارد . نشخوارکنندگان از انرژی بالای جو که بیشتر از نشاسته آن ناشی شده و به میزان زیادی قابل تخمیر است بهره می گیرند و این امر باعث افزایش پروتئین شیر و تسریع رشد می شود .جو جهت تکمبیل علوفه ها مناسب است. در مقایسه با غلات دیگر، لیزین، کلسیم و ویتامین های محلول در چربی کمتری دارد. برای نشخوارکننگان، بهتر است جو به همراه علوفه به کار رود تا تعادل مواد مغذی جیره رعایت گردد.

تاریخ قیمت روند