تهران ، سعادت آباد ، بلوار دادمان
0218856959
ذرت
مهمترین انواع غلات که به عنوان علوفه دامی مورد مصرف قرار می گیرند ، عبارتند از ذرت، ذرت خوشه ای، گا . . .
ذرت
ریال 0
  • گروه نهاده های دامی
  • 350 بازدید

مهمترین انواع غلات که به عنوان علوفه دامی مورد مصرف قرار می گیرند ، عبارتند از ذرت، ذرت خوشه ای، گاورس، جو و گندم چاودار. اکثر آنها معمولاً بصورت سبز و کمتر به عنوان علف خشک مورد استفاده قرار می گیرند. در بین گیاهان علوفه ای، ذرت چه از نظر مقدار محصول و چه از نظر ارزش غذایی دارای اهمیت خاصی است. دانه آن به مصرف خوراک انسان و دام و علوفه سبز آن نیز به صورت سیلو شده ، یکی از بهترین غذاهای دامی است. در نقاطی که ذرت خوب رشد نموده و به حد کافی هم آبیاری شده باشد، محصول ذرت برای سیلو کردن بسیار مناسب است و چنانچه ذرت در مرحله مناسب چیده و با دقت فراوان سیلو گردد یکی از بهترین و ارزانترین غذاهای دامی خواهد بود. ذرت سیلو شده را تمام حیوانات با میل و اشتهای فراوان می خورند و در زمستان بهترین غذا برای گاو شیری، گاو پرواری و گوسفند است . ذرت زرد، رایج ترین غله موجود در خوراک دام و طیور است و به علت اینکه قسمت اعظم جیره طیور را به خود اختصاص می دهد، مهمترین منبع انرژی جیره به شمار می رود. پروتئین خام ذرت در قیاس با نهاده های دیگر پایین بوده و به طور متوسط هشت درصد می باشد. ذرت زرد از نظر کاروتن و رنگدانه های زرد و نارنجی غنی است و به همین دلیل در صنعت مرغداری برای افزایش رنگ زرد پوست طیور و پر رنگ نمودن زرده تخم مرغ اهمیت دارد.

مهمترین انواع غلات که به عنوان علوفه دامی مورد مصرف قرار می گیرند ، عبارتند از ذرت، ذرت خوشه ای، گاورس، جو و گندم چاودار. اکثر آنها معمولاً بصورت سبز و کمتر به عنوان علف خشک مورد استفاده قرار می گیرند. در بین گیاهان علوفه ای، ذرت چه از نظر مقدار محصول و چه از نظر ارزش غذایی دارای اهمیت خاصی است. دانه آن به مصرف خوراک انسان و دام و علوفه سبز آن نیز به صورت سیلو شده ، یکی از بهترین غذاهای دامی است. در نقاطی که ذرت خوب رشد نموده و به حد کافی هم آبیاری شده باشد، محصول ذرت برای سیلو کردن بسیار مناسب است و چنانچه ذرت در مرحله مناسب چیده و با دقت فراوان سیلو گردد یکی از بهترین و ارزانترین غذاهای دامی خواهد بود. ذرت سیلو شده را تمام حیوانات با میل و اشتهای فراوان می خورند و در زمستان بهترین غذا برای گاو شیری، گاو پرواری و گوسفند است . ذرت زرد، رایج ترین غله موجود در خوراک دام و طیور است و به علت اینکه قسمت اعظم جیره طیور را به خود اختصاص می دهد، مهمترین منبع انرژی جیره به شمار می رود. پروتئین خام ذرت در قیاس با نهاده های دیگر پایین بوده و به طور متوسط هشت درصد می باشد. ذرت زرد از نظر کاروتن و رنگدانه های زرد و نارنجی غنی است و به همین دلیل در صنعت مرغداری برای افزایش رنگ زرد پوست طیور و پر رنگ نمودن زرده تخم مرغ اهمیت دارد.

تاریخ قیمت روند